Polityka Prywatności

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych w celach prezentowania oferty nieruchomości firmy NOVODOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000869594 NIP 7671716462  REGON 387517772, Grochowskiego 18 / 2, 77-400 Złotów, Polska

Z uwagi na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwanego „RODO”), uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych, a także osobiście w biurze sprzedaży oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:
1) imię i nazwisko;
2) adres korespondencyjny;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;
jest NOVODOM DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000869594 NIP 7671716462  REGON 387517772, Grochowskiego 18 / 2, 77-400 Złotów, Polska, zwana dalej „Spółką”.
Przekazane dane osobowe wykorzystywane będą celem przedstawiania i przekazywania Państwu ofert i informacji dotyczących nieruchomości (na sprzedaż/na wynajem), w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółkę, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Spółkę.
Przekazanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.
Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych na podstawie takiej zgody, jakie miało miejsce do czasu jej cofnięcia).
Przekazane dane osobowe mogą podlegać utrwaleniu przez Administratora Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych i/lub niezautomatyzowany, porządkowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu przez przesłanie, udostępnianiu. Dane osobowe mogą też podlegać ograniczaniu, usuwaniu i niszczeniu.
Przekazane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli ich zautomatyzowanej analizie i opracowaniu przewidywań na temat Państwa preferencji lub przyszłych zachowań dla określenia przez Administratora Danych Osobowych, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres do chwili cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe będą mogły zostać powierzone przez Spółkę, w ramach realizacji celów, o których mowa powyżej, podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu w imieniu i/lub na rachunek Spółki (takim jak podwykonawcy i usługodawcy Spółki) czynności związanych z przedstawianiem i przekazywaniem Państwu ofert i informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółkę, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami, świadczonymi przez Spółkę.
Osobom, które przekazały swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:
– dostępu do swoich danych osobowych
– żądania od niego informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form takiego przetwarzania.
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– przeniesienia danych do innego administratora danych.
Realizacja uprawnień, o których mowa wyżej następuje poprzez złożenie przez Państwa w dowolnym momencie, odpowiedniego wniosku skierowanego do Administratora Danych na podany niżej adres kontaktowy: biuro@novodomdeveloper.pl
W przypadku, w którym uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogę wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Jeżeli pragną Państwo udostępnić swoje dane osobowe na wskazanych wyżej zasadach, uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody następującej treści (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu kontaktowym):
Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przedstawianie i przekazywanie mi informacji dotyczących nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oferowanych przez Spółkę, a także usług bezpośrednio związanych z tymi nieruchomościami świadczonymi przez Spółkę:
– na podany przeze mnie adres mojej poczty elektronicznej
– z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez rozmowy telefoniczne, smsy oraz z użyciem innych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na wskazany przeze mnie numer telefonu

NovoDom Developer w swoich serwisach internetowych respektuje prawo do prywatności użytkowników serwisów, a to oznacza, iż nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu

Rejestracja

Osoby korzystające z formularzy kontaktowych umieszczonych na serwisach wyrażają zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie dla celów wyłącznie na potrzeby NovoDom Developer

PolitykaCookies

Korzystając z serwisów należących NovoDom Developer użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyraża zgody na używanie przez nas cookies, powinien je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.

Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies są ustawiane przy “wejściu” i “wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisów stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third partiescookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Zarządzanie plikami cookies:
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak koniecznie wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Recent Posts

k

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA